Det du behöver veta om att segla Kielkanalen med fritidsbåt

Här är kortattad allt du behöver veta i förväg om du vill ta dig söderut till Tyskland eller Nederländerna den kortaste vägen. Det är en upplevelse i sig att fara fram över Kielkanalen. Dessutom ganska enkelt. Den svåra biten kommer efter du lämnat slussen i Brunsbuttel och är i Elbe floden. Läs mer här.

Korsande vägar och järnvägar längs kielkanalen

Kielkanalen byggdes redan på 1800-talet, främst för att öppna upp en kortare rutt för den tyska marinen. De hade alla sina stora marinbaser i Östersjön. Strax före det första världskriget gjordes kanalen bredare och djupare, för att slagskeppen hade blivit allt större. Kanalen döptes om till Kaiser Vilhelm Kanalen, efter härskaren som startade första världskriget. På senare tid döptes den om till Nord- Ostsee Kanalen (NOK). Idag den mest trafikerade kanalen i världen. I modern tid har kanalen även öppnat upp för så kallade "Sportschiffen" eller fritidstrafik. Toppen! Man slipper att runda hela Danska halvön om man är på väg mellan Östersjön och Nordsjön med sin fritidsbåt.

Inne i kanalen håller fritidstrafiken längst ut till höger (om styrbord). Det kan kännas lite trångt vid passerande stora oceanfartyg, men det går på ställen att passera två stora fartyg i bredden, kanalen är minst 168 meter bred.

Höjder, djupet och hastighet i Kielkanalen

Hela kanalen är ett sammanhangande vatten utan någon fallhöjd. Eftersom det är viktigt med samma djup i hela kanalen finns det stora slussar på vardera sidan av kanalen. En i Holtenau, vid infarten från Kieler Bucht och en i andra ändan, vid anslutningen till Elbe floden i hamnstaden Brunsbuttel.

Kanalen är ungefär jämn bred och djup, med några bredare avsnitt som tillåter stora fartyg att passera varandra och mindre fartyg att vända. Största höjden ovan vattenytan avgjörs av några fasta broar och kraftledningar som korsar kanalen. Men gränsen är 40 meter, så inget som fritidstrafiken behöver tänka mycket på. Djupet är mestadels 11 meter, med några grundare ställen närmare kanten. Grundare ställen är markerade med skyltar eller bojar. Jag hade mestadels sex meter vatten under kölen, cirka 25 m ut från styrbords kanalkant. Vanligtvis kommer du att kunna förflytta med den angivna max hastigheten (angiven i km/timme) som på kanalen är 15 km/timme, vilket motsvarar 8,1 knop.

Kostnader och betalning

Det brukar kosta några slantar (10-40 euros per passage, beroende på båtens längd) som man betalar vid en betalautomat på väntbryggorna i Holtenau eller vid övernattningshamnen i Brunsbuttel. På grund av Corona har avgiften för fritidsbåtar utgått 2020 och 2021, vilket innebär att det då var gratis att passera. När jag senast passerade 2020 var automaterna övertäckta med plasthuvar. Nu tror jag att avgift åter ska betalas. Kolla gärna upp avgiftsläget innan du passerar. Automaterna tar alla sorters kort och är lite som våra parkeringsautomater. Betalning i Brunsbuttel sker till hamnkaptenen i den lilla småbåtshamnen strax innanför och väster om stora slussen. Han eller hon kommer och hämtar pengarna (helst betala med kort) för en eventuell övernattning och avgiften för kanalpassagen (ifall det finns avgift).

Kommunikation med kanaloperatörer

Kanalsystemet är uppdelad i fyra olika avsnitt. Varje avsnitt har en ansvarig operatör och på skyltar längs kanalen står angivet vilken VHF kanal du kan anropa brovakter och operatören på (se tabellen nedan). I broschyren om kanalen finns det även angivet ett mobiltelefonnummer man kan ringa till för varje avsnitt. Du behöver meddela framför vilken sluss du befinner dig och åt vilket håll du åker, alternativt på vilken sida du befinner dig. I första hand ska du åka fram till slussens port så att slussvakten ser dig. Fungerar inte det, behöver du ringa eller anropa via VHF. När det finns farliga godstransporter på väg genom slussen (gäller även slussen intill) kan du bli tillsagt att vänta i de speciellt markerade väntzonerna. Annars slussar de snabbast möjligt igenom alla båtar. Det kan innebära att du slussas ihop med en skock andra båtar och skepp, eller bara du ensamt.

Kielkanalen delsträckor och gällande VHF kanaler
VHF kanalenAnropsnamn operatörenDelsträckan
kanal 13(Kiel canal one)slussområdet i Brunsbuttel
kanal 02(Kiel canal two)sträckan mellan Brunsbuttel och Breiholz (km 0-49,2)
kanal 03(Kiel canal three)sträckan mellan Breiholz och Holtenau
kanal 12(Kiel canal four)slussområdet i Kiel-Holtenau

Hur fungerar det då att resa genom Kielkanalen?

Det fungerar utmärkt! Det tar ungefär en heldag (10 timmar) att ta dig igenom. Notera att fritidsbåtar endast får trafikera kanalen under dagsljustider, som finns bestämd för olika tider på året (se tabell nedan). I dimman eller mycket dåligt sikt på grund av annat kan du förtöja på utsidan av dukdalberna i passerzonerna. Du får slussa in från Elbefloden nattetid, men ska därefter stanna i Brunsbuttel. Slussning på Holtenau sidan sker inte för fritidsbåtar kvälls- eller nattetid.

Kielkanalen endast öppet för fritidsbåtstrafik under dagtid
Perioden frånPerioden tillDagtiden i lokal tid
1 december15 januari07.30 –17.00
16 januari31 januari07.30 – 17.30
1 februari15 februari07.00 – 18.00
16 februari29 februari06.30 – 18.30
1 mars15 mars05.30 – 19.00
16 mars31 mars05.00 – 19.30
1 april15 april04.30 – 20.00
16 april30 april04.00 – 20.30
1 maj15 maj03.30 – 21.00
16 maj31 maj03.00 – 21.30
1 juni15 juli02.30 – 22.00
16 juli31 juli03.00 – 21.30
1 augusti15 augusti03.30 – 21.00
16 augusti31 augusti04.00 – 20.30
1 september15 september04.30 – 20.00
16 september30 september05.00 – 19.30
1 oktober15 oktober05.30 – 19.00
16 oktober31 oktober06.00 – 18.30
1 november15 november06.30 – 18.00
16 november30 november07.00 – 17.30

Slussning i Kielkanalen

Fritidsbåtar får endast passera in i slussen när bara det överste vita ljuset i ljusmasten blinkar. Annars väntar man. Räkna med att slussning tar sin tid, men fungerar relativt smidigt. Vad du ska göra innan du åker in i slussen är att hänga ut fendrar som ligger nere i vattnet. Inne i slussen finns flyttande träpontoner som man förtöjer vid. De ligger lågt i vattnet, sticker bara upp cirka 2 decimeter.

Sedan man kommit in i slussen lägger man an vid pontonen med tre linor, som kan vara fasta. Pontonen följer med vattnet upp eller ned. Lägg en för- och en akterlina samt en akterspring(!) Den sistnämnda förhindrar att fören eller aktern slår in i pontonen om fartygsturbulens skulle uppstå.

Ifall slussvakten anvisar dig plats ska du ta den, men vanligtvis väjer man själv. Undvik att ligga akter om fartyg! Stanna på båten eller pontonen vid slussningen. Det är förbjudet att klättra upp på kajen.

Trängsel längs kajerna i Brunsbuttelhamnen

Bild ovan: Småbåtshamnen i Brunsbuttel. När man ligger här kan man höra de stora fartygspropellrar mala runt på mindre än 100 meters avstånd. Det låter som om en cementblandare kör runt nere i båten.

Vänta din tur vid in- och utsegling av slussen, ta det lugnt. Det uppstår inte några starka strömmar vid slussningen, däremot kan det bli kaos i vattnet när de stora fartygen drar igång sina propellrar.

Bränsle för kanalfärden

Det är viktigt att tanka bränsle för hela kanalen plus lite till innan du slussar in i kanalen. Det finns en mycket fin bunkringsstation i Cuxhaven gästhamn och på Helgoland. På Kieler Förde finns flera tankställen att välja mellan. Väl inne i kanalen finns inga möjligheter att tanka! Det finns en bunkerstation i Rendsburger Tief, som var stängt när jag försökte tanka där. Du behöver boka tid med hamnkaptenen till den marinan som stationen tillhör. Samma i Brunsbuttel, en bunkerstation som är stängt för fritidsbåtar. TANKA INNAN!

Korsande färjorna

Längs kanalen finns 14 ställen där mindre bil- och personfärjor korsar kanalen. Dessa färjor korsar mellan trafiken på farleden och håller av för korsande trafik, vilket vi inte är vana vid i Sverige. Men nu ska du alltså hålla kurs och fart, så att färjorna kan korsa framför eller bakom dig. Utan att det behöver bli panik situationer. Jag upplevde att de håller sig ur vägen från kanaltrafiken.

Färjan som korsar kielkanalen på 14 platser

Hissade segel på Kielkanalen

Att segla på kanalen är tillåten, under förutsättningen att du inte kryssar och att du har motorn på standby-läge. Ifall du har hissat storen eller rullat ut förseglet ska du även föra en upp och ner vänd svart triangel väl synligt i fören. Om du inte gör det kan det medföra drygga böten. Du mäste alltid hålla styrbordsida i kanalen. Det är också obligatoriskt med en fysisk person vid rodret. Förbjudit alltså med autopilot navigation. Det gör det lite mer komplicerad att segla kanalen ensamt, men det går om man planerar sin färd i förväg. Det finns inga ställen att förtöja längs med kanalen. Endast några få platser där det går att ankra eller förtöja. Jag rekommenderar att ta en paus i Rendsburg, väl värd ett besök. Det andra stället jag gillar är avstickaren mot slussen i Giselau. Där finns en fin brygga att förtöja vid på båda sidor av kanalen. Här är du mer eller mindre ute i ingenstans, däremot. Bara betesmarker och åkrar omkring dig.

På floden Elbe

Tajma utslussningen vid Brunsbuttel noga! När du väl är ute på Elbefloden går det starka (mycket starka) tidvattenströmmar. Floden har en skillnad mellan högvatten (flod) och lågvatten (ebb) på drygt 4 meter. Vid tiden mellan lägsta och högsta vattenståndet i Hamburg, längst inne i Elbefloden, går strömmen ut mot Nordsjön vid fallande vatten, in mot Hamburg vid stigande vatten plus två timmar därefter. Strömstyrkan varierar mellan en och fem (5!) knop. Har du strömmen emot dig är det dryggt. Det uppstår också virvelströmmar vid kantringarna, som kan vara mycket besvärliga för både stora och små fartyg.

Ska du nerför floden till Cuxhaven eller till Helgoland, sikta då på att slussa ut två timmar efter MHW högvatten i Hamburg. Du når Cuxhaven på några timmar. Helgoland tar lite längre tid. Passera ut utanför de gröna bojor på södra sidan (babord) om floden. Håll kurs på bojorna och håll dig strax utanför dessa. Inte för långt ifrån, för det finns många undervattensobjekt närmare stranden.

Missa inte infarten till Cuxhaven Marina när du kommer rusande förbi där med en fart över grund på 11 eller 14 knop. Håll undan för färjorna här, dessa är inte lika snälla som dem på Kielkanalen. Från detta hållet är det knivigt att passera den Tyska Bukten, gränsen mellan Elbefloden och Nordsjön. Vid vindar mot strömmen (här vind mellan NV och NO) som är starkare än 3 - 4 Beaufort (mer än cirka 7 meter per sekund) uppstår en jäkla rörig sjö som är opasserbar för fritidsfartyg. Det händer att du kan få vänta ett antal dagar på bättre väder i Cuxhaven, vilket i och för sig inte är otrevligt. Det är en fin stad. Väl ut ur Tyska Bukten och på Nordsjön har du mindre problem med tidvattenströmmarna, och du kommer att vänja dig snabbt vid tidvattnet. Lycka till och segla lugnt!

Triangeln i fören krävs när man seglar med motorn igång

Bild ovan: Den svarta konen behöver du alltid ha väl synligt i fören när du seglar med motorn i standby-läget eller aktivt motorseglar. Bilden är taget med Isabell på Elbefloden, juli 2020.

Betalstationen fär kanalpassagen vid övernattningsbryggan i Kiel-Hotenau

Bild 1: Betalstationen fär kanalpassagen vid övernattningsbryggan i Kiel-Hotenau

Den gamla slussen i Holtenau används inte för att den renoveras

Bild 2: Den gamla slussen i Holtenau används inte för att den renoveras under några år

Passerande fartyg i Kielkanalen

Bild 3: Passerande fartyg i Kielkanalen ger lite avbrott i färdens enkelhet

Passerande fartyg i Kielkanalen

Bild 4: Isabell håller sig längst ut i kanalkanten

Svarta tratten som måste föras vi segling på Kielkanalen

Bild 5: Svarta tratten som måste föras vi segling på Kielkanalen

Kielkanal fritidsbåtslussen i Brunsbuttel

Bild 6: Ensam i slussen vid Brunsbuttel tidigt en söndagsmorgon

Radarbåt som far fram och tillbaka genom Kielkanalen med turister

Bild 7: Radarbåt som ångar fram och tillbaka genom Kielkanalen med turister

Isabell förtöjd i Rendsburg fritidsbåtshamn

Bild 8: Isabell förtöjd i fritidsbåtshamnen i Rendsburg 2020

Övernattningsbrygga vid slussen i Giselau kanal, avstickare från Kielkanalen

Bild 9: Övernattningsbrygga vid slussen i Giselau kanal, avstickare från Kielkanalen

Slussen i Giselau kanal, avstickare från Kielkanalen

Bild 10: Slussen i Giselau kanal, avstickare från Kielkanalen

Svanar som spärrar fartvägen på Kielkanalen