phpSlideViewer To the English version
Diavoorstelling van spannende belevenissen met zeiljacht Isabell en bezetting, © J. Knulst 2012

diaserie foto
De vaargeul vuurtorens en de aalscholvers van de Stockholm Furuledet route zijn een vast punt in de zeekaart 
Diavoorstelling stoppen | Naar de eerste dia | Ga terug naar Sailingisabell.nl